Alcohol en verslaving

Op dit moment biedt ik geen behandeling aan bij verslaving. Neem contact op dan kijken we naar de mogelijkheden bij jou in de buurt of kijk op psyned.nl

Een goede reden

Drinkers hebben doorgaans een goede reden. Je voelt je alleen, hebt stress of kunt zonder gewoonweg niet slapen. Veel verslaafden hebben ook het gevoeld alleen met drank op leuk en gezellig te zijn.

Ik kan je helpen

Teveel drinken beïnvloedt je leven, vaak meer dan je onder ogen wilt zien. En als jij (misschien samen met je omgeving) vindt dat je een drankprobleem hebt, kan ik je helpen. Om te beginnen met onderzoek. Vervolgens met begeleiding bij het beheersen of stoppen van je drinkpatroon. Dat kunnen we samen doen, of met je partner, familielid en/of dierbare.

Onderzoek voor mogelijke alcoholproblemen

Om je probleem goed te kunnen behandelen is het belangrijk zo veel mogelijk te weten. Niet alleen voor mij, maar vooral voor de client blijkt meer inzicht in jezelf vaak een sleutel tot een succesvolle behandeling. Onderstaande onderzoeksmiddelen worden tijdens een consult door de therapeut afgenomen en de uitslag wordt, afhankelijk van de grootte, in een volgende gesprek besproken.

DVA

Doorlichting Voorlichting Alcoholgebruik (DVA) is vooral bedoeld als heel persoonlijke voorlichting. Hierdoor raak je gemotiveerd te veranderen of bijvoorbeeld actief hulp te zoeken. Om je te helpen is de DVA constructief confronterend. De DVA omvat 3 sessies van 1 uur.

EuropAsi

De Europe Addiction Severity Index (EuropAsi) brengt de aard en de ernst van de verslaving in kaart in meerdere leefgebieden. Dit vanuit de visie dat een verslavingsprobleem nooit geïsoleerd is. Dan moet je denken aan: lichamelijke gezondheid, arbeid/opleiding en inkomen, middelengebruik, justitie, psychische problemen, familie en sociale relaties en vrije tijd.

De Europ-ASI wordt op een eenduidige manier afgenomen zodat ze door derden uit andere voorzieningen op eenzelfde manier kan worden geïnterpreteerd. Het kan een eerste stap zijn om problemen waarvoor je hulp zoekt te inventariseren en kan in een later stadium een basis vormen voor het opstellen van een begeleidingsplan.

Herken je jezelf of heb je een vraag?

Bel of mail voor een eerste kennismaking